รายนามผู้บังคับบัญชา


พ.ท.สาธิต   หารจันทร์

 ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 ร.อ.คาวี   พรหมมะ

 ฝอ.3 ช.พัน.4 พล.ร.4 

ร.อ.พิเชษฐ    พุ่มเกิด

ผบ.ร้อย.บก.และบริการ ช.พัน.4 พล.ร.4

ร.อ. พิพัฒน์พงษ์    เล็กชะอุ่ม

 ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 ร้อย.1 

ร.อ.ปรินทร์   สุขโภคี

 ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 ร้อย.2 

ร.อ.อดิกรณ์   ยากับ

 ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 ร้อย.3 

ร.อ.วิทวัส    โลนันท์

 ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 ร้อย.4 

Powered by MakeWebEasy.com