พีธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 โดยมอบเป็นทุนเรียนดี จำนวน 70 ทุน ทุนปกติ จำนวน138 ทุน มีบุตรของกำลังพล เข้าร่วมรับทุน จำนวน 85 คน

Last updated: 2020-06-22  |  255 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พีธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 โดยมอบเป็นทุนเรียนดี จำนวน 70 ทุน ทุนปกติ จำนวน138 ทุน มีบุตรของกำลังพล เข้าร่วมรับทุน จำนวน 85 คน

วันที่ 20 มิ.ย.63 เวลา 0830
ช.พัน.4 พล.ร.4 จัดกำลังพล นายทหาร นายสิบ บุตรและครอบครัว กระทำพีธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 โดยมอบเป็นทุนเรียนดี จำนวน 70 ทุน ทุนปกติ จำนวน138 ทุน มีบุตรของกำลังพล เข้าร่วมรับทุน จำนวน 85 คน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคุณปภาดา หารจันทร์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ช.พัน.4 พล.ร.4 ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา โดยมี พ.ท.สาธิต หารจันทร์
ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 เป็นประธาน ทั้งนี้ ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 ได้ให้โอวาทกับบุตรกำลังพล ให้มีความขยัน ขันแข็งในการร่ำเรียนการศึกษา เป็นกำลังของชาติ พัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
ณ อาคารสมอทอง
ช.พัน.4 พล.ร.4 ค่ายจิรประวัติ
จังหวัดนครสวรรค์

Powered by MakeWebEasy.com