พ.ท.สาธิต หารจันทร์ ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน 24 นายพร้อมทั้งให้โอวาท แก่กำลังพลที่ประดับยศ

Last updated: 2020-09-23  |  583 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พ.ท.สาธิต หารจันทร์  ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน จำนวน 24 นายพร้อมทั้งให้โอวาท แก่กำลังพลที่ประดับยศ

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.63 เวลา 0809น. ช.พัน.4 พล.ร.4 ดำเนินการกระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนของหน่วย จำนวน 24 นาย
โดยมี พ.ท.สาธิต หารจันทร์ 
ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 เป็นประธาน ทั้งนี้ผบ.ช.พัน.4 ฯ ได้ให้โอวาทกับกำลังพลที่ประดับยศว่า
" ให้มีความอดทน มีวินัยในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้มากขึ้น "

ณ อาคารสมอทอง ช.พัน.4 พล.ร.4 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์

Powered by MakeWebEasy.com